Програма

Програма діяльності Політичної партії «Ми Українці» орієнтована на людей доброї волі, захист інтересів громадян, зміцнення держави та розвитку добросусідства. Об’єднання у лавах партії не байдужих особистостей, що бажають направити спільні зусилля для покращення життя Країни, добробуту, розвитку та стабільності, дозволить об’єднатись навколо програмних принципів. Ми — українці, і нам не байдужа доля Країни.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом
Політичної партії
«Ми Українці»
Протокол №1
від 22 серпня 2013 року

 

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«МИ УКРАЇНЦІ»

«Ми — українці, і нам не байдужа доля України»

Програма діяльності Політичної партії «Ми Українці» орієнтована на людей доброї волі, захист інтересів громадян, зміцнення держави та розвитку добросусідства. Об’єднання у лавах партії не байдужих особистостей, що бажають направити спільні зусилля для покращення життя Країни, добробуту, розвитку та стабільності, дозволить об’єднатись навколо програмних принципів. Ми — українці, і нам не байдужа доля Країни.

Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії, створенню умов для економічного піднесення України, зростанню її могутності та добробуту громадян. Ми вбачаємо наступні завдання у:

 1. Галузі державного будівництва
 2. Економічного розвитку
 3. Громадянського суспільства
 4. Підтримці сім’ї та особистості
 5. Політичній системі
 6. Релігійних стосунках
 7. Безпеці
 8. Зовнішніх стосунках
 9. Ноосфері

ГАЛУЗЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

Держава для громадян, а не для чиновників.

Ми вважаємо за необхідне проведення дебюрократизації державної системи управління: зменшення та оптимізації держапарату, реформування системи управління, чіткого розмежування повноважень, введення чіткої відповідальності чиновників за невиконання обов’язків, введення звітності та прозорості прийнятих рішень.

Ми     вважаємо    неприпустимим    збереження     існуючих    норм нехтування    інтересами    громадян   задля    існування    чиновницької надбудови   що   паразитує,   прикриваючись   піклуванням   інтересами суспільства.

Для зміни системи бюрократично-олігархічної деспотії на систему верховенства права та інтересів громадян Ми вважаємо необхідним наступне:

 1. Розробити комплексну програму реформування системи державного управління.
 2. Об’єднати навколо розробленої моделі «Держава для людей» найбільш активні частини суспільства.
 3. Для забезпечення невідворотності змін, провести всеукраїнське обговорення на підтримку Програми.
 4. Провести реформування з одночасним переобранням представників усіх гілок влади.

Держава починається з місцевої Громади. Ми вважаємо територіальну Громаду наріжним каменем, а Громадян будівельниками спільного дому Країни — України. Ми виступаємо за надання найширших прав для територіальної Громади, як спільноти Громадян, що мають пріоритетність права вирішення власних питань. Через різні інструменти впливу та самоорганізації Громадяни мусять вибудовувати власне життя притримуючись правил: взаємоповаги, дисципліни та творчості.

Ми вважаємо необхідним якнайширшим впровадження принципів прозорості та звітності при обговоренні та прийнятті бюджетів.

Введення у навчальних закладах дисципліни: громадянознавство, формування серед молоді нового, освіченого, патріотичного покоління дозволить зробити зміну державної системи неминучими, а її діяльність ефективною.

Введення посилення покарань за корупцію, на нашу думку мусить бути одночасним з позбавленням підґрунтя виникнення такого ганебного явища. Інтелектуальну бідність та духовне жебрацтво, Ми мусимо викорінити спільними зусиллями з усіх гілок влади, користуючись: наполегливістю, системністю, інформованістю.

Зміна у свідомості громадян місця держави — початок шляху її вдосконалення.

Ми вважаємо за необхідне підвищення авторитету Держави через: захист приватного бізнесу, захист громадян, підтримку національних програм розвитку та освіти.

Антидержавницькі заклики та дії мусять знаходити швидке покарання та осуд з боку суспільства. Організації та структури, що розхитують міцність держави мусять бути заборонені. Міжнародні центри, діяльність яких є деструктивною — не повинні діяти на території України. Неповага до державних інститутів породжує нехтування Державою.

Ми вважаємо, що суспільні структури мають чітко дотримуватись правил політичної моралі для зміцнення Держави та її авторитету серед громадян та за кордоном.

Виваженість у діях державного будівництва, Ми вважаємо ознакою політичної зрілості.

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Недоторканість приватної власності — основа економічного розвитку. Основними засобами для досягнення економічних змін Ми вважаємо:

 1. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу.
 2. Захист від зазіхань з боку держави та «рейдерів».
 3. Підтримка ринкової конкуренції та національного виробника.
 4. Скасування податку на додану вартість,»
 5. Проведення податкової амністії та стимулювання  повернення
  капіталу з офшорів.
 6. Спрощення процедур експортно-імпортних операцій.
 7. Ефективна кредитно-фінансова політика.

Для розробки єдиної програми економічного поступу мусять бути залученні: громадяни, держава та бізнес.

Довіру бізнесу можливо повернути прозорістю та зрозумілістю економічної системи. Ми хочемо направити сили суспільства на вироблення    взаємовигідної    та    стабільної    моделі    економічного партнерства.   Лише  успішний   бізнес  може  підтримувати  соціально нужденних.

Ми вбачаємо через конструктивний діалог між бізнесом та соціально орієнтованими верствами громадян вихід на довгострокові та ефективні програми співпраці та розвитку.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Громадяни реалізують свою суспільну творчість через інститути громадянського суспільства: громадські організації, профспілки, комітети, форуми. Ми вважаємо за необхідне всіляко підтримувати діяльність громадських організацій та втілювати їхні наміри в органах влади. Об’єднання здорових та конструктивних сил суспільства за посередництва Партії дозволить вирішити питання з баченням шляхів вирішення проблем, зменшити рівень політичної напруги, долучити фахівців та необхідні ресурси.

Ми підтримуємо діяльність патріотичних, молодіжних організацій, що пропагують підвищення патріотичної свідомості, втілення ідей взаємодопомоги та шляхетності.

Ми вважаємо за необхідне широко підтримувати діяльність жіночих організацій та відстоювати їхні інтереси та представництво в усіх гілках влади.

Профспілкові організації мусять відродити свою широку діяльність та на високому рівні взаємодіяти з бізнесом та державними установами. Тому Партія бачить своїм важливим партійним завданням сприяти такому конструктивному діалогу.

Ми вважаємо діяльність правозахисників важливим елементом становлення українського демократичного суспільства, тому маємо намір всіляко сприяти їхній діяльності.

Чітке формулювання прав громадських організацій та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування перед ними, мусять, на думку Партії, усунути існуючі непорозуміння та зробити процес демократизації державного апарату незворотнім.

Ми підтримуємо громадські організації та відстоюємо їхні інтереси перед органами влади. Партія приймає участь у формуванні державної політики та залучає до співпраці громадські організації.

ПІДТРИМКА СІМ’Ї ТА ОСОБИСТОСТІ

Міцна сім’я — запорука сильної Держави. Ми вважаємо за необхідне розробку комплексної програми державної підтримки молодих сімей та пропаганди ідеї відповідального батьківства.

У сім’ї Ми вбачаємо неминучу цінність людства. На жаль останнім часом сама ідея сім’ї вже потребує захисту від зазіхань з боку деструктивних сил. Недооцінка небезпеки нападів на святість сім’ї, на жаль зараз поширена у суспільстві. Партія вважає недопустимими будь-які дії, що ставлять під загрозу існування сімей та створення умов для підміни її місця новими цінностями.

На державному рівні Ми відстоюємо обов’язок держави піклуватись молодими сім’ями, створювати умови для достойного житла і роботи. Батьківські комітети, за сприяння Партії , мусять слідкувати за дотриманням моралі у закладах освіти та виховання. Органи охорони здоров’я мусять інспектуватись громадськими комітетами захисту Сім’ї, а молоді матері мати гарантований соціальний захист.

Партійні осередки, Ми вбачаємо не формальними організаціями, а осередками спільної дії Громадян і участі їхніх сімей у формуванні територіальної громади.

Допомога сім’ям, що мають неповнолітніх дітей з боку держави має бути дієвою. Тому необхідно удосконалити механізми такої допомоги.

Центри сімейної освіти та підтримки, мусять бути створені у кожному районі за участі громадськості, підтримки бізнесу та сприяння держави.

Ми не можемо допускати існування в українському суспільстві явищ: жорстокого поводження з жінкою, насилля над дітьми та пропаганди деструктивного способу життя.

Всебічний розвиток Особистості, її творчих здібностей, моральних якостей та людських цінностей постійно потребує підтримки з боку суспільства. Партія працює над вдосконаленням методик Особистого розвитку людини та об’єднує небайдужих у цьому напрямку.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Для створення парламентсько-президентської системи необхідно:

 1. Усунення кланової системи формування Верховної Ради, для цього зменшити прохідний бар’єр до 3%. Ввести чітку відповідальність за підкуп виборців та фальсифікації з боку членів виборчих комісій.
 2. Змінити повноваження Президента України у Конституції.

Ми вважаємо за необхідне винесення на всеукраїнський референдум змін до Конституції України, де будуть враховані та закріплені принципи розділення повноважень різних гілок влади. Та проведення загальних одночасних виборів Президента та Верховної Ради. У подальшому слід проводити вибори за схемою, яка б унеможливила революційні зміни влади.

Від органів радянської влади слід перейти до нової системи управління. Партія виступає з ініціативою створення Громадянського форуму по підготовці адміністративної реформи. Ми визнаємо неефективність існуючої системи адміністративно-територіального поділу, але не можемо підтримати радикальних та революційних змін у цьому напрямку. Важливі зміни мусять відбуватись врівноважено.

На рівні територіальних громад Ми підтримуємо мажоритарну систему виборів, а на рівні району, області та держави обов’язкову участь партійних списків.

Особи що самі себе поставили за межі української громади не мусять мати права голосу.

Ми, українці, варті достойної політичної системи, що буде стабільною і працювати на користь усіх громадян. Ми можемо відстояти гідність у очах міжнародного товариства і самі позбутись посттоталітарних комплексів з громадсько-політичного життя. Маніпуляції олігархів різними верствами населення не мусять впливати на долю усієї української нації.

Політично свідома частина населення, що приймає на себе відповідальність та активну участь у формуванні української Держави є Політичною Нацією, та не мусить страждати від осіб що прагнуть лише наживи та використовують політичні лозунги.

РЕЛІГІЙНІ СТОСУНКИ

Україна християнська Країна. Ми з толерантністю ставимось до представників усіх релігій. Розповсюдження ідеології ненависті та нетерпимості не може знаходити нашої підтримки. Ми здійснюємо системні заходи, у межах правового поля для недопущення втягування України у релігійні війни та міжконфесійні протистояння.

Міжконфесійний та між церковний діалог, на нашу думку, не лише сприяє вирішенню непорозумінь, але і упереджає появу нових конфліктів.

БЕЗПЕКА

Нове сторіччя — нові виклики. Ми вважаємо за необхідне розробити Доктрину Національної Безпеки, у якій особливу увагу приділити наступним питанням:

 1. Розробка системи інформаційного реагування на загрози.
 2. Впровадження технології протидії новим викликам у державній безпеці.
 3. Підтримка наукових розробок у галузі захисту населення

Ми можемо пишатись високим рівнем наукового та технічного потенціалу України, але визнати що цього не достатньо для ефективної протидії новим загрозам.

Швидка зміна клімату у Європейській зоні, робить територію України вразливою для надзвичайних подій. Партія вважає важливим питання загальнонаціональної підготовки до протидії та ліквідації наслідків природних катастроф.

Україна мусить мати ефективне та мобільне озброєння армії, що здатна дати адекватну відповідь супротивнику.

Ми вважаємо неприпустимим передачу будь якій державі наукових розробок у галузі озброєнь.

Прийняття участі українських миротворців у міжнародних проектах мусить відбуватися лише з санкції Ради безпеки ООН та не нести загрози громадянам України.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Київ — духовна столиця багатьох слов’янських народів. Ми вважаємо неприпустимим втягування України у будь які протистояння, що можуть зашкодити добросусідським стосункам.

Геополітичне розташування України спонукає проводити виважену зовнішню політику. Політика невтручання та нейтралітету не мусить виливатись у байдужість та безхребетність. Україна може проводити активну політику і виступати з миротворчими та конструктивними пропозиціями.

НООСФЕРА

Українці першими сформулювали теорію про третій етап розвитку Землі. Ми вважаємо себе відповідальними за новий етап розвитку Людства. Гармонійне співіснування усього живого на планеті, мусить не руйнуватись прагненням людства до знання. Свідомо вдосконалювати спільними зусиллями Ноосферу в інтересах людства в цілому та кожної окремої людини. Фундаментальна константа Ноосфери — моральність, тому МИ — українці мусимо бути достойні такого блага як життя, та з радістю передавати його наступним поколінням.